Anna Cicha

Talent Acquisition Partner

Od wielu lat zajmuję się wspieraniem organizacji w rekrutacji pracowników, którzy przyczyniają się do sukcesów w budowaniu i rozwijaniu organizacji oraz jej kluczowych funkcji i produktów.

Z drugiej strony ułatwiam Kandydatom znalezienie pracy zgodnej z ich zainteresowaniami i dającej szanse rozwoju talentów.

W mojej pracy istotne jest odpowiadanie na potrzeby biznesu w poszukiwaniu określonych kompetencji i na potrzeby Kandydatów w poszukiwaniu wymarzonego środowiska pracy i zakresu obowiązków.

Podstawą sukcesu jest połączenie zgodne z preferencjami obu stron i przynoszące im największe korzyści i możliwości na przyszłość.