Oskar Walczak

User Experience & Design Lead

Projektant z siedmioletnim doświadczeniem. W ABB krzewi transparentną komunikację i systemowe podejście do projektowania. Absolwent krakowskiej ASP i katowickiej SWPS. Lubi dobrą typografię i wczesne wstawanie w weekend.