Pamela Krzypkowska

Partner Technology Strategist at Microsoft

Członkini Microsoft od pół roku. Wcześniej pracowała głównie jako developer w zakresie uczenia maszynowego, szczególnie przetwarzania języka naturalnego, oraz w obszarach analityki i automatyzacji.

Absolwentka Informatyki na Politechnice Warszawskiej i studentka Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania mniej i bardziej zawodowe to: sztuczna inteligencja, kognitywistka i filozofia umysłu.