Przemysław Zakrzewski

Head of Corporate Technology Center

Z ABB związany od 2004 roku, dyrektor Corporate Technology Center w Krakowie. Jest współodpowiedzialny m.in. za rozwój i utrzymanie chmurowej platformy ABB Ability™, będącej podstawą cyfrowych rozwiązań Grupy ABB. Absolwent Politechniki Łódzkiej (2002) oraz Executive MBA University of Warsaw / University of Illinois (2014). Zdobył tytuł Diament CIO – Vox populi – vox CIO- w 2015 r.

Pasjonat-programista, od wielu lat zafascynowany cyfrowymi technologiami oraz definiowaniem przyszłych interfejsów i metod współpracy człowiek-maszyna, maszyna-maszyna.