Renata Porębska

Scientist functional materials polymer processing manufacturability process optimization thermoplastic components printed and flexible electronics in-mold electronics

Od 9 lat pracuję na stanowisku naukowo-badawczym w Korporacyjnym Centrum Technologicznym gdzie tworzę nowe technologie dla energetyki i robotyki prowadząc i uczestnicząc w projektach badawczo-rozwojowych. Jako inżynier materiałowy specjalizuję się w opracowywaniu elementów termoplastycznych, począwszy od fazy koncepcyjnej, projektowania, prototypowania, aż po rozwój produktu. W swojej pracy wykorzystuję zaawansowane techniki badawcze, nowe materiały i technologie produkcyjne. Ostatnio wzmacniam swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami, nadzorując projekty badawczo-rozwojowe, które obejmują planowanie, budżetowanie, zarządzanie ryzykiem i realizację projektów.

Jestem entuzjastycznym biegaczem, biegającym dla satysfakcji, a nie dla medali. Kocham muzykę i taniec. Zawsze mam ze sobą tomik wierszy Haliny Poświatowskiej.