Wojciech Wysocki

Senior Scientist

Na stanowisku naukowo-badawczym pracuje w ABB od obrony pracy dyplomowej czyli od roku2008. Z tą marką związany jest jednak już wcześniej bo od czasów praktyk studenckich. Jest dwukrotnym laureatem Sesji Studenckich Kół Naukowych AGH Pionu Hutniczego. W ABB kieruje międzynarodowymi projektami skupionymi na rozwoju: elektroenergetycznych sieci rozdzielczych, sterowania pola elektrycznego w otoczeniu elementów Wysokiego Napięcia, transformatorów, aparatury Średniego i Wysokiego Napięcia a także analizom pola magnetycznego, aplikacji nowoczesnej elektroniki i alternatywnych materiałów izolacyjnych. Na koncie ma liczne zgłoszenia patentowe, udzielone patenty, wiele zbudowanych i przetestowanych prototypów urządzeń i aparatury SN i WN oraz kilka publikacji. Szkolony jest w kompetencjach „miękkich” ale wyjątkowo ceni sobie setki dni spędzonych w fabrykach i laboratoriach podczas prowadzonych eksperymentów i badań poświęconych rozwojowi produktów elektroenergetycznych. Zdobył bogate doświadczenie w zarządzaniu zespołem, współpracy międzynarodowej i dobrze poznał branżę energetyczną. Aktualnie istotna jest dla niego możliwość uczestniczenia w inicjowaniu projektów rozwojowych opartych na technologiach kształtujących przyszłość i implementowaniu ich w nowoczesnych produktach w systemie elektroenergetycznym. Jest mentorem studenta w Fundacji Jürgena Dormanna.

Szczęśliwy mąż i tata Anieli i Antka. Wozi te swoje dzieci na motocyklu i tym kilkulatkom pozwala kierować samochodem na parkingach. Często pokazuje im też swoją pracę bo dzielenie się pasją oraz ich wspólne przejażdżki na motocyklu, samochodem lub inną maszyną uważa za najbardziej fajową rzecz jaka może łączyć pokolenia. Wciąż lubi budować z klocków Lego oraz kolekcjonuje modele samochodów i motocykli. Pewnie dlatego, że jest napędzany motoryzacyjną pasją na granicy obsesji.