Zofia Rusinowska

UX Designer

Projektantka user experience z trzyletnim doświadczeniem. Absolwentka elektronicznego przetwarzania informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ABB zajmuje się wdrażaniem projektowania zorientowanego na użytkawniku, prowadzeniem warsztatów z klientami oraz mentoringiem dla stażystów. Po pracy sprawuje technologiczną pieczę nad magazynem krytycznoliterackim “Mały Format”.